رنگ ضد امواج الکترومغناطیس

با توجه به رشد سریع صنایع الکترونیکی و استفاده گسترده از وسایل الکترونیکی در صنایع مخابرات و ارتباطات، رایانه­ ها و رادارها انتشار امواج الکترومغناطیسی به یک موضوع جدی برای جوامع مدرن امروزی تبدیل شده است. انتشار و تداخل امواج نه تنها برای تجهیزات الکترونیکی مزاحمت ایجاد می­کند بلکه برای سلامت جوامع بشری نیز مضر […]

ادامه مطلب