چربی گیر مایع

لزوم استفاده:

چربی زدائی فلزات با قدرت پاک کنندگی و تمیز کنندگی بالا و استفاده راحت و آسان برای اُپراتور جهت ایجاد سطحی عاری از هر گونه آلودگی و چربی و آماده سازی سطوح فلزی برای انجام رنگ کاری ، آبکاری و پوشش کاری.

PH محلول12-13
شکل ظاهریمایع شفاف زرد رنگ
شرایط نگهداریدر بشکه های پلاستیکی در بسته تا یکسال قابل مصرف می باشد
ویژگی هاقدرت حل کنندگی قوی، قابلیت شستشو، غیر سمی بودن، افزایش مقاومت به خوردگی، فاقد سود ، قدرت پراکنده نمودن، پایداری، مقرون به صرفه بودن